למוצרי מיקרוסופט ישנם סימונים מיוחדים עבור סוגי הרישוי השונים, להלן סוגי הרישוי וסימונן על פי פרמטרים שנקבעו במיקרוסופט:

FPP/RETAIL – ערכת אופיס באריזה סגורה המיועדת להתקנה בכל מחשב.
MOLP – רשיון פתוח הנרכש בתוכנית רישוי עבור מספר גדול של תחנות עבודה, בדר"כ מעל 5 מחשבים.
OV – רשיון רכישה בתשלומים תלת שנתיים (התשלום מחולק לשלוש כנגד כל שנה), כאשר המוצר נשאר לאחר תקופה זו.
OVS – רשיון שכירות בהסכם תלת שנתי, כאשר המוצר נמכר לבד או יחד עם עוד 2 מוצרים משלימים, כאשר תוקף הרישיונות פג לאחר תקופה זו.