Microsoft Open License Program
תוכנית זאת מאפשרת רכישת רישיונות על שם החברה או הארגון.

יתרונות בולטים:
1. ניהול פשוט ונכון של הרישיונות.
2. קל להתקנה: עמדה אחת משמשת להתקנה מרכזית כלל ארגונית.
3. אפשרות לשינמוך מוצרים (Downgrade Rights) לגירסאות קודמות.
4. אפשרות לשחזור הרישיונות. הרישיונות רשומים באתר מיקרוסופט, כך שבמידה ורישיון מסוים אבד הוא תמיד ניתן לשחזור.
5. ניתן להעביר את הרישיון ממחשב למחשב, וניתן להתקין את הרישיונות על מחשבים בהם מותקנים רישיונות מגרסאות ישנות.
6. SA – הבטחת שדרוגים עתידיים לשנתיים נוספות, התקפה במסגרת תוכנית הרישוי המורחבת.
7. בחבילות ה Office ניתן להתקין רישיון אחד על מחשב שולחני ועל נייד של אותו המשתמש.
8. התוכנית תקפה לשנתיים אך הרישיון הוא לכל החיים.

להלן סירטון קצר המסביר את אופן הליך הרישוי לעסקים וארגונים:

microsoft open license program