Open Value
תוכנית זו מאפשרת את רכישת התוכנה בתשלומים, בהסכם תלת שנתי כאשר התשלום מתחלק לשלוש ומתאימה לכל ארגון בעל 5-250 תחנות עבודה. בסוף התקופה הרישיונות נשארים אצל הלקוח.

יתרונות בולטים:

CompanyWide
1. סטנדרטיזציה בארגון (גרסאות)
2. רכישת התוכנה על פי מספר תחנות העבודה בארגון
3. הארגון יצהיר וישלם על תוספות מחשבים במהלך ההסכם
4. שמירת מחיר לכל תקופת ההסכם
5. SA מובנה בהסכם

Non-CompanyWide
1. תוכנית רכישה בתשלומים ללקוחות שלא מעוניינים בסטנדרטיזציה
2. חלוקת תשלומים שנתית
3. SA מובנה בהסכם
4. הגנת המחיר ניתנת רק על הכמות שהוזמנה בשנה הראשונה

להלן סירטון קצר המסביר את אופן הליך הרישוי לעסקים וארגונים: